[C Sharp] Các kí tự đặc biệt sử dụng trong C# - Visual Studio

Các kí tự đặc biệt sử dụng trong C#
- Mục đích là để tránh nhầm lẫn với các kí tự sử dụng trong C#. Các kí tự đặc biệt này thường được sử dụng trong chuỗi...
Ví dụ.


Nếu muốn truyền vào dòng chữ : Ngôn ngữ "Cshape" 
thì phải viết thế này
vd:
String strChuoi= "Tôi Là \"Cshare\""


Các ký tự tương tự khác

\n Xuống dòng
\t  : tab
\\ : Dấu chéo (\)
\0 : Kí tự null
\a : Alert
\b : Backspace (Khoảng cách)
\f : Sang frang trong from feed
\n : Xuống dòng

\' : Dấu nháy đơn
\" : Dấu nháy kép
\\" :Dấu chéo (\)
\t: tab Ngang
\v : tab dọc
[C Sharp] Các kí tự đặc biệt sử dụng trong C# - Visual Studio [C Sharp] Các kí tự đặc biệt sử dụng trong C# - Visual Studio Reviewed by Nam Nguyễn on 5/30/2015 Rating: 5

4 nhận xét:

  1. Mình dùng hàm Reaplea("\","") sẽ báo lỗi vậy viết lại thế nào cho đúng nhỉ. mình viết mãi không đúng đc

    Trả lờiXóa
  2. Mình dùng hàm Reaplea("\","") sẽ báo lỗi vậy viết lại thế nào cho đúng nhỉ. mình viết mãi không đúng đc

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.