[C# Library] Hàm bỏ dấu tiếng Việt

//HÀM BỎ DẤU TIẾNG VIỆT C#

public static string RemoveVietnameseMark(string accented)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(accented))
            {
                return "";
            }
            Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
            string input = accented.Normalize(NormalizationForm.FormD);
            return regex.Replace(input, string.Empty).Replace(Convert.ToChar(273), 'd').Replace(Convert.ToChar(272), 'D');

        }
[C# Library] Hàm bỏ dấu tiếng Việt [C# Library] Hàm bỏ dấu tiếng Việt Reviewed by Nam Nguyễn on 8/13/2017 Rating: 5

1 nhận xét:

  1. cảm ơn bạn đã chia sẻ, cách xử lý của bạn rất gọn, chưa biết tốc độ xử lý thế nào

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.